Partnerzy i Sponsorzy

 

gepec

Znajdź nas na facebooku

REKRUTACJA

 

mt_ignore:

 

Podstawowym  zadaniem S.O.S. jest szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów siatkówki. Chodzi jednak o system szkolenia jednakowy dla wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz realizowany także w sposób bardzo do siebie zbliżony, aby dzięki temu uzyskać efekt unifikacji nauki i doskonalenia gry w siatkówkę w całej Polsce.

Ważna wiedza
Dla udostępnienia aktualnej, nowoczesnej wiedzy na temat nauczania piłki siatkowej zostały przetłumaczone ważne i sprawdzone w praktyce edukacyjnej podręczniki zagraniczne. Między innymi "Minivolley" wraz z wideolekcjami włoskich autorów (C. Pittera, P. Pedata, P. Ligas, P. Pasqualoni) oraz "Coaching Youth Volleyball" - jest to jeden z wielu zasobów szkoleniowych Amerykańskiego Programu Edukacji Sportowej. Przygotowane zostały również zeszyty metodyczno-szkoleniowe dla klas 1-3 oraz 4-6, a także "Program Szkolenia Siatkarza: Młodzik, Kadet, Junior" opracowane przez Akademię Polskiej Siatkówki. Podręczniki te zostały przekazane szkołom w całej Polsce, a wydanie kolejnych zostało przewidziane na następne lata realizacji programu. Wspieramy też działania klubów młodzieżowych i sekcji piłki siatkowej poprzez dofinansowanie wybranych klubów w materiały szkoleniowe oraz wyposażenie w profesjonalny, nowoczesny sprzęt treningowy.

Siatkarskie Ośrodki Szkolne (S.O.S.)
Elementem składowym programu są Siatkarskie Ośrodki Szkolne. Powołane z inicjatywy PZPS przy współpracy z samorządami terytorialnymi pod koniec sierpnia 2012 r., skupiają one szerokie grono tych uczniów, którzy w siatkówkę grają na wyższym poziomie i uczęszczają do klas siatkarskich. W skład S.O.S. wchodzą trzy klasy ze specjalizacją siatkówki z trzech gimnazjów oraz jedna szkoła z terytorialnie nieodległego liceum, tak by możliwa była współpraca struktur i nauczycieli, a uczniowie po zakończeniu gimnazjów mogli kontynuować edukację siatkarską w liceum bliskim ich miejscu zamieszkania.

Portal Młodzieżowa Akademia Siatkówki
Miejscem, które ma zintegrować wszystkich uczestników i części składowe programu, będzie ten oto portal internetowy. Za jego pośrednictwem będą przekazywane materiały szkoleniowe, realizowany będzie program kształcenia nauczycieli, instruktorów i trenerów szkolących dzieci i młodzież. Program dostarcza wielu materiałów dydaktycznych w tym scenariusze lekcji wychowania fizycznego poświęcone nauczaniu siatkówki, filmy szkoleniowy oraz aplikacja 3D obrazująca poszczególne ćwiczenia i sekwencje gry do planowania lekcji. Portal jest miejscem kształcenia e-learningowego, przeznaczonym dla wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz szkoleniowców siatkówki pracujących z dziećmi i młodzieżą. Dla zalogowanych użytkowników wszystkie materiały dostępne są bezpłatnie.

O tym, jak ważne i wielkie jest to przedsięwzięcie, niech świadczą liczby. W 2012 roku w projekcie na terenie 16 województw w ramach 32 S.O.S. uczestniczy: 128 szkół, 288 nauczycieli, 5000 uczniów, 4 koordynatorów regionalnych, 31koordynatorów S.O.S., 32 lekarzy i 32 fizjoterapeutów. Ponadto w 500 szkołach ponadpodstawowych w Polsce istnieją sportowe klasy siatkarskie. Program w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych obejmie docelowo 7680 uczniów i 384nauczycieli wychowania fizycznego. W ramach programu zostało rozdysponowanych ponad 60.000 drukowanych publikacji.